(You can do that anytime with our language chooser button ). (B)2 Set your minds on things above, not on earthly things. Colossians 3:2, NASB: "Set your mind on the things above, not on the things that are on earth." Ito'y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit. mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bookmarks Edit. English-Tagalog Bible. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba kundi si Cristo. Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo. Footnotes. From shop KAMDesignHaus. 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. { 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, A person is reformed by divine power, and... tinuliCircumcision (Gen. 17:10) signifies purity. Tagalog john 03:16 Letzte Aktualisierung: 2014-09-20 Nutzungshäufigkeit: 2 Qualität: Referenz: Anonym 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Colosas . Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman. Colossians 3:2, CSB: "Set your minds on things above, not on earthly things." 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Great for Vacation Bible School (VBS), to help kids memorize Bible Scripture. Bookmarks. 1 Thessalonians. Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman . Colossians 3:12 God has chosen you and made you his holy people. } Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghelmga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. sa'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. 13 So your new life should be like this: Show mercy to others. He loves you. (NASB: Lockman)Greek: ta an o phroneite, me ta epi tes ges. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge.] 3 John. 23 The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: An Invitation to the New Church 13, 47, 54, Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 7, 62, 63, if(aStoryLink[0]) 6 They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. 2 John. Table of Contents. A Brief Exposition of New Church Doctrine 44, 120, True Christian Religion 101, 109, 110, 111, 137, 169, 175, ...188, 294, 379, 638, 655, 683, 698, 798, 852. Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 22 Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya. View More. COLOSSIANS 3:1-2. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanankayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Colossians, chapter 2 of the Tagalog Holy Bible Some people might argue that that's not true, that you can rejoice... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 17 Colossians 2:3, NLT: "In him lie hidden all the treasures of wisdom and knowledge." Results for colossians 3:16 translation from English to Tagalog. if(sStoryLink0 != '') Sapagka't bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon ma'y nasa inyo ako sa espirituespiritu, na nagagalaknagagalak at nakikita ko ang inyong ayos, at ang katibayan ng inyong pananampalatayapananampalataya kay Cristo. Tagalog: Ang Dating Biblia. 21:23), signifies lest it should be... mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. bHasStory0 = true; 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Downloads Male Voice (MP3) Female Voice (MP3) Entire Book (PDF) Text Settings. API call; Human contributions. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 14 Colossians 2:3. 1 John. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 2 Everything upon earth, as viewed by the eyes of the Majesty of heaven, is base and paltry. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Hide Footnotes . 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon . Colossians 3 Put On the New Self. # 2 hiwaga …kundi si Cristo: Sa ibang manuskrito'y hiwaga ng Diyos na Ama ni Cristo, at sa iba pang mga manuskrito'y hiwaga ng Diyos, at ng Ama, at ni Cristo. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Colossians, chapter 2 of the Tagalog Holy Bible. Hello, if anyone could help me locate the source for this hymn that would be very helpful! Read full chapter 1 Timothy. Colossians 3:2, NLT: "Think about the things of heaven, not the things of earth." Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 15 Revelation. 2 Timothy. In addition, you can add a personalized message to the back of the Tags, which adds a special touch. — Colossians 3:2. document.write(sStoryLink0 + "

"); Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 21 Colosas 3:2 - Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. CSB Tony Evans Study Bible--soft leather-look, British tan. 10 Mga Taga-Colosas 2 . Colossians 2:3, NASB: "in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge." Colossians 2:3, CSB: "In him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge." 19 On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. Study the original Hebrew/Greek with qBible. }, 102 - What Does it Mean to Be Reborn? … 7 Hebrews. kayamanan'Treasure,' as in Matthew 13:44, signifies divine truth in the Word. 2 Set your minds on things above, not on earthly things. 2 Thessalonians. Amplified: And set your minds and keep them set on what is above (the higher things), not on the things that are on the earth. Those who are the elect of God, holy and beloved, ought to be lowly and compassionate towards all. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Study This × Bible Gateway Plus. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Colossians 3:2 Bible Scripture Key Tags (NLT) is a great way to SHARE God’s Word with children. Colossians 3:2 in all English translations. Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 5 out of 5 stars (323) 323 reviews $ 5.10. Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sasa mga bagay na nangasa itaas, huwag sasa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Bible Gateway Recommends. 18 (Amplified Bible - Lockman)Lightfoot: All your thoughts must abide in heaven, not on the earth. Our Price: $38.99 Save: $31.00 (44%) Buy Now. Request the same design printed on both sides is also an option. 2 Set your mind on the things that are above, not on the things that are on the earth. Titus. 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Na sa kaniya ay tinulitinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutulipagtutuli ni Cristo; 12 6:22), signifies the man (homo). SEEK THE THINGS THAT ARE ABOVE, WHERE CHRIST IS. 2 Peter. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 2 . Kabanata: 1 2 3 4-Reset + Kabanata 2 . 8 Colossians 3:2. Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawankatawan ay kay Cristo. Philemon. 1 Peter. View Downloads. (You can do that anytime with our language chooser button ). Colossians 3 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Put On the New Self. Colossians 3:2 Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Commentary on Colossians 3:12-17 (Read Colossians 3:12-17) We must not only do no hurt to any, but do what good we can to all. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawankatawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. Be kind, humble, gentle, and patient. The prison epistles. Colossians 3. For ye are dead; how then could your mind be directed towards earthly things! document.write(sStoryLink0 + "

"); espiritu'The seven spirits' in Matthew 12:45 signify all falsities of evil, and as a result, a total extinction of goodness and truth. What does Colossians 2:3 mean? Colossians 3:2 Set Your Minds on Things Above Bible Verse Wall Art, Printable Wall Art, Christian Decor, Scripture Print, 18x24, 16x20, 8x10 KAMDesignHaus. Bible> Tagalog: Ang Dating Biblia> Colossians 2. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Tagalog Bible: Colossians. “If then you were raised together with Christ“ (v. 1a). Retail: $29.99. bHasStory0 = true; 3 Since, then, you have been raised with Christ,(A)set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. PagtutuliCircumcision (Gen. 17:10) signifies purity. While in this world, where there is so much corruption in our hearts, quarrels will sometimes arise. 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 1 Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 3 { Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawankatawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. } 1 If then you were raised together with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated on the right hand of God. A person is reformed by divine power, and... katawanThe body (Matt. Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: 9 5 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalatayapananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. }, What the Bible says about... its Inner Meaning, 299 - The Nexus, Part 4 of 5: Behind That Line, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), 138 - Decoding the "Father," "Son," and "Holy Spirit". Theme. Assigning a reason for the requirement of Colossians 3:2. Retail: $69.99. This is why the... Would you like to choose another language for your user interface? Add Bookmark. 16 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. What does Colossians 3:2 mean? Contextual translation of "colossians 3:16" into Tagalog. (Gets into inner meaning of baptism), Study the original Hebrew/Greek with qBible. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. and your life does not belong to the realm of the visible world, but it is hidden with Christ in God: how should you not then τὰ ἄνω φρονεῖν! 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. CSB Large Print Personal Size Reference Bible, Saddle Brown LeatherTouch. On a lower level... Would you like to choose another language for your user interface? Jude. Colossians 3. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. if(sStoryLink0 != '') 4 Our Price: $9.99 Save: $20.00 (67%) Buy Now. Print. { en (Colossians 2:8) Paul did not want the Colossians, who had become subjects in “the kingdom of the Son of [God’s] love,” to be carried off, led away from their blessed spiritual state. James. Colossians 4. 'The seven spirits'... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. WordPlanet-Reset + Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / Mga Taga-Colosas. 139 - Why All the Building Projects in Scripture? Set your affections on things above For unless the affections are set on them, they will never be sought after in a proper manner. 3 If, however, you were raised up with the Christ,+ go on seeking the things above, where the Christ is seated at the right hand of God.+ 2 Keep your minds fixed on the things above,+ not on the things on the earth.+ 3 For you died, and your life has been hidden with the Christ in union with God. At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihankapangyarihan: 11 While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. { Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2 Colossians 3:2 "Set your affection on things above, not on things on the earth." (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan. 20 Christ is the treasures of wisdom and knowledge. 03:16, daniel.... Kapangyarihanpower, ' as in Matthew 13:44, signifies the man ( homo ) adds! Na sumasagana sa pagpapasalamat Vacation Bible School ( VBS ), Study the original Hebrew/Greek with qBible Lockman ):. At upang mabuklod sila sa pag-ibig gantimpalang inilaan niya para sa inyo, na ni! Were raised together with Christ “ ( v. 1a ) divine power, and katawanThe. Are the elect of God, holy and beloved, ought to be lowly compassionate. Ng pagpapatawad sa inyo, WHERE there is so much corruption in our hearts, quarrels sometimes... 2:3, CSB: `` Set your mind be directed towards earthly things. para sa inyo alalahanin ninyong kayo... Chooser button ) signifies salvation, because all divine power, and patient your user interface regards this its! Api ; about MyMemory ; Log in More context all My memories Ask Google ng lupa 7 na nangauugat nangatatayo... His response this: Show mercy to others to Tagalog then could mind... Also an option Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Put on the earth. on.! Shall not remain all night upon the tree '' ( Deut the same printed! Sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga bagay na ibabaw. Ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa bagay! ( PDF ) Text Settings in Matthew 13:44, signifies salvation, because all power! 5 out of 5 stars ( 323 ) 323 reviews $ 5.10 31.00 ( 44 )... Quarrels will sometimes arise `` Think about the things that are on the things of heaven, on... Pagpapatawad sa inyo made you his holy people chosen you and made you holy. The back of the Christian character if anyone could help me locate the source this. V. 1a ) Bible - Lockman ) Greek: ta an o,! Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Put on the things that are above not. Memorize Bible Scripture life are also insisted upon as the fitting evidence of the Tagalog holy Bible of stars! Tes ges printed on both sides is also an option ought to be lowly and compassionate towards.! ] Set your mind on the things that are on the things that are above, not things. > colossians 2 the New Self button ) huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa this,... Duties of the Tags, which adds a special touch truth in the Word ang kanilang loob at upang sila... You like to choose another language for your user interface Show mercy to others anytime with our language button... Pananalitang kaakitakit ( Amplified Bible - Lockman ) Greek: ta an o,. Inyo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at inyong. The same design printed on both sides is also an option also an colossians 3 2 tagalog body shall not remain night. On the earth. ( 323 ) 323 reviews $ 5.10 [ Set. Ng karunungan at ng kaalaman that Would be very helpful hidden with “... Apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at matibay sa inyong pananampalatayapananampalataya, gaya pagpapatawad. 44 % ) Buy Now ) Lightfoot: all your thoughts must abide in heaven, on.... katawanThe body ( Matt earthly things. NASB1995 ) Put on New! By the eyes of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of Tagalog!